Meat product

Meat Product

 

ฟูจิ เอฟ เอฟ อินนูลิน เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ ในเฮลท์ตี้คอนเซฟ สามารถพัฒนาใช้ในผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิดเช่น ไส้กรอก แฮม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ดังนี้

 

ตัวอย่างสูตรไส้กรอกปลา (ลดปริมาณไขมันหมู 10%)

 

เนื้อปลา                                      70.95 %

ฟูจิ เอฟ เอฟ อินนูลิน                   10.00 %

ไขมันหมู                                      7.60 %

น้ำแข็ง                                         7.00 %

ไข่ขาว                                         1.00 %

ซีอิ๋วขาว                                       1.00 %

เกลือ                                           0.80 %

น้ำปลา                                         0.70 %

น้ำตาล                                         0.70 %

โซเดียว ไตรโพลีฟอสเฟต                0.25 %

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงเทคนิคและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อทีมขาย บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทยอินนูลิน  ได้ที่ ติดต่อเรา